waterloohealthcare.org วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์มีดฝ่าตัดอย่างสะอาดและปลอดเชื้อ – เครื่องมือการแพทย์ที่ใช้ในห้องฉุกเฉิน

วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์มีดฝ่าตัดอย่างสะอาดและปลอดเชื้อ

            การดูแลรักษาสิ่งของใช้ผ่าตัดนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะจะนำอะไรลงไปผ่าตัดนั้นเราต้องมั่นใจว่ามันไม่มีเชื้อโรคนั้นเอง เพราะถ้าสิ่งของชิ้นนั้นลงไปผ่าแล้วไม่มีความสะอาดเลยก็จะเป็นตัวนำโรคเข้าไปอีก ซึ่งคนไข้ก็จะติดเชื้อเพิ่มขึ้นนั้นเอง ซึ่งต้องใส่ใจอย่างมากในดูแลมีดผ่าตัด เพราะในวันๆหนึ่งเราได้ทำการผ่าตัดคนไข้หลายเคสด้วยกัน โดยอุปกรณ์แต่ละอย่างนั้นต้องปลอดภัยอย่างมากในการใช้ผ่าตัด จึงต้องเห็นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเสี่ยงต่อชีวิตของคนไข้เอง โดยที่จะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่นำมาผ่าตัดนั้น มีความเงาสวยดูใหม่อยู่เสมอ ว่าต้องใช่เครื่องมือผ่าตัดนั้น เครื่องมือของเราจะต้องได้รับการตรวจสอบเชื้อแล้วว่าสะอาดพอไหม จะได้รับการฆ่าเชื้อโรคต่างๆแล้วนั้นเอง จึงจะนำมาเข้ารับการผ่าตัดได้

ซึ่งจะดูแลรักษามีดผ่าตัดนั้นก็เป็นเรื่องไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย ซึ่งจะมีน้ำยาทำความสะอาดอยู่0แล้ว ถือว่าเป็นน้ำยาจะใช้ดูแลพวกอุปกรณ์ผ่าตัดชิ้นอื่นๆอีกด้วย โดยจะเห็นว่าเครื่องมือพวกนี้จะได้รับทำความสะอาดสะอาดอย่างมาก ไม่ใช่แค่เอาไปล้างน้ำเปล่าจึงจบนะคะ จะมีน้ำยาฆ่าเชื้อของพวกนี้อยู่คะ เราก็จะเห็นว่าน้ำยาพวกนี้เป็นตัวทำให้ได้มีดสะอาดเหมือนใหม่เลยนี่เอง โดยจะมีน้ำยาใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดพวกนี้เอาไว้แล้ว ยังเป็นอุปกรณ์นั้นได้มีการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนั้นเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเวลานำมีดและชุดอุปกรณ์ผ่าตัดมานั้นจะใส่ในจะอยู่ในชุดของชุดมีผ้าเขียวๆห่อไว้ ซึ่งนั้นได้มีทำความสะอาดแล้วจะนำไปใส่ไว้เป็นชุดๆ ซึ่งวิธีล้างพวกนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยคะ

โดยนำน้ำยาได้เตรียมไว้จึงนำมาล้างทำความสะอาดปกติ ซึ่งก็จะมีน้ำยาฆ่าเชื้อเตรียมไว้แล้วคะ แล้วนำน้ำยาตัวนั้นมาล้างและได้ทำเข้าเครื่องเพื่อฆ่าเชื้อและดูว่าสะอาดโดยไม่มีเชื่อโรคแล้วหรือยัง แค่นี้เองคะก็จะได้มีดสะอาดได้คุณภาพนำมาผ่าตัดคนไข้ได้แล้วคะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทำความสะอาดนั้นมันต้องสะอาดจริงๆนะคะ ไม่ใช่แค่สะอาดแบบมีเชื้อโรคคะ เนื่องจากสามารถมองเห็นได้ว่ามีดหรือสิ่งของนำมาผ่าตัดต้องใช้สิ่งของมีความสะอาดหรือมีคุณภาพเสมอ โดยมีดผ่าตัดต้องมีความคมพร้อมความสะอาดไปในตัวด้วย ซึ่งความสะอาดต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว ซึ่งสามารถมองออกด้วยตาเปล่าว่าสะอาดจริง

You may also like...