waterloohealthcare.org อุปกรณ์ในการตรวจวัดคลื่นหัวใจคืออะไรและมีหลักการทำงานเป็นแบบไหน – เครื่องมือการแพทย์ที่ใช้ในห้องฉุกเฉิน

อุปกรณ์ในการตรวจวัดคลื่นหัวใจคืออะไรและมีหลักการทำงานเป็นแบบไหน

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือ ECG , EKG เป็นการตรวจเพื่อนำมาวินิจฉัยโรคหัวใจในขั้นต้น การตรวจในขั้นนี้เป็นการตรวจเพิ่มเติมจากการซักประวัติ และการตรวจร่างกายที่ใช้หูฟัง โดยการวินิจฉัยดังกล่าวเพื่อช่วยแพทย์ทำการประเมินโรคหัวใจในเบื้องต้นนั่นเอง การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการตรวจแบบง่ายๆ ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากนัก อีกทั้งเครื่องตรวจก็มีราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ ผู้ช่วยแพทย์สามารถทำการตรวจได้ แต่อย่างไรก็ตามแพทย์จะเป็นผู้แปลผลตรวจ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพง ทำให้เป็นการตรวจที่ให้บริการได้ทุกโรงพยาบาล

เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Electrocardiography เป็นเครื่องที่ใช้ในการตรวจทางการแพทย์อย่างหนึ่ง เพื่อใช้ดูคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ ในช่วงระยะเวลาอันจำกัด จากการรับสัญญาณผ่านขั้วไฟฟ้าซึ่งแปะอยู่บนผิวหนังบริเวณหน้าอก รวมทั้งทำการจดบันทึก พร้อมแสดงบนจอภาพ การตรวจในลักษณะนี้เป็นการตรวจภายนอก ไม่ต้องเจาะทะลุผิวหนังหรือมีการใส่อุปกรณ์ใดๆเข้าไปภายในร่างกาย ไม่เจ็บ อีกทั้งการบันทึก Electrocardiography ยังทำได้จากภายนอกร่างกายอีกด้วย

คลื่นไฟฟ้าหัวใจของมนุษย์ จะนำมาใช้ในการวัดระบบในการดูคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ จากการที่มันได้รับแรงกระตุกไฟฟ้า อันเกิดจากการ Polarization และ Depolariztion เป็นการสลับขั้วของเนื้อเยื่อหัวใจพร้อมแสดงผลออกมาให้เป็นรูปคลื่น ต่อจากนั้นรูปคลื่นก็จะนำไปใช้ในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ , ใช้วัดขนาดและตำแหน่งห้องหัวใจ, การอาการความเสียหายที่เกิดกับหัวใจ , อาการค้างเคียงของยาหรือผลกระทบของอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการควบคุมหัวใจ เช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น

การนำเครื่อง Electrocardiography มาใช้ส่วนมาก จะใช้เพื่อการวินิจฉัยหรือการวิจัยหัวใจของมนุษย์ แต่บางครั้งก็อาจจะใช้กับสัตว์ โดยมีจุดประสงค์อยู่ที่การตรวจหัวใจนั่นเอง

วิธีการตรวจ

ผู้รับการตรวจจะต้องสวมเสื้อผ้าของโรงพยาบาล พร้อมทั้งถอดเครื่องประดับทุกอย่าง ที่อาจรบกวนต่อการตรวจ หลังจากนั้น นอนหงายบนเตียง ผ่อนคลายอย่าเครียด อย่าเกร็ง หายใจเข้า – ออก ตามปกติ เจ้าหน้าที่ก็จะนำแผ่นรับกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจดูการเต้นของหัวใจ แปะไว้บริเวณผิวหนัง จำนวนหลายแผ่น ถ้าผู้รับการตรวจมีขนดก จำเป็นต้องโกนขน ก่อนทำการแปะเจ้าหน้าที่จะทาเจลลงบนผิวหนัง จะทำให้การส่งสัญญาณอัตราการเต้นของหัวใจเข้าสู่แผ่นแปะได้อย่างชัดเจน ต่อมาต่อแผ่นแปะเข้ากับเครื่องตรวจรับสัญญาณ ให้ผู้รับการตรวจนอนสบายๆ ถ้าเกร็งมันจะส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจได้ เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกการเต้นของหัวใจ ซึ่งจะเห็นได้จากบนจอรับรับภาพ โดยจะเห็นเป็นภาพกราฟ และสามารถพิมพ์ผลออกมาได้ทางกระดาษ

You may also like...