×

เครื่องสลายนิ่ว โรงพยาบาล มีหลักการทำงานอย่างไร ?

‘สำหรับวิธีการสลายนิ่ว’ ในปัจจุบันนี้ได้พัฒนาไปมาก เกิดวิธีการรักษาใหม่ๆด้วย ‘คลื่นเสียงความถี่สูง’ อันเป็นกรรมวิธีการรักษานิ่วแบบไม่ต้องผ่าตัด วิธีรักษา คือ ใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะก่อให้เกิดแรงกระแทก ทำให้ก้อนนิ่วร้าวจนแตกกรจายออกเป็นผงในที่สุด

สลายนิ้ว ด้วย คลื่นเสียงความถี่สูง’ ทางเลือกใหม่รักษาสบายไม่เจ็บตัว

โดยแหล่งกำเนิดคลื่นเสียงในปัจจุบันนี้มีมากมายหลายชนิด โดยเครื่องกำเนิดจะสร้างคลื่นออกมาเป็นช่วงๆ ตามความควบคุมของแพทย์ ต่อมาเมื่อคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านออกมา ก็จะสามารถผ่านเนื้อของคนไข้ได้อย่างง่ายๆ โดยไม่ได้สร้างความเสียหาย ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด เมื่อคลื่นเข้าไปกระทบกับก้อนนิ่ว ที่มีความแข็งมากก็จะเกิดแรงกระแทกขึ้น เป็นละลอก ส่งผลให้ก้อนนิ่วแตกออกเป็นเม็ดเล็กๆและกลายเป็นผงในที่สุด ต่อมาเมื่อนิ่วแตกออกมาเป็นผงแล้วจะถูกขับออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านทางน้ำปัสสาวะ นั่นเอง

การสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทก หรือ ESWL

คือการใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ำอันมีพลังงานสูง ทำงานส่งผ่านผิวหนัง ด้วยการควบคุมให้คลื่นพุ่งตรงไปยังก้อนนิ่วเพื่อกระแทกให้นิ่วซึ่งเป็นของแข็งแตกสลายออกเป็นชิ้นเล็กๆ เมื่อเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็จะกลายเป็นผง สามารถหลุดไหลออกมากับปัสสาวะ โดยที่คนไข้ไม่ต้องเจ็บตัวเหมือนในอดีต จัดเป็นเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ในการสลายนิ่ว ซึ่งไม่มีการรุกล้ำร่างกายของผู้ป่วยแต่อย่างใด ปราศจากบาดแผล ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อ มีความปลอดภัยระดับสูง อีกทั้งผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องพักค้างคืนในโรงพยาบาลอีกด้วย

ข้อบ่งชี้ในการรักษา การสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทก หรือ ESWL

การสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทก ใช้ในการรักษานิ่วภายในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยเฉพาะนิ่วในไตและท่อไต หากแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในการใช้รักษานิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ผู้ป่วยมักมีอาการ ดังนี้…

  • มีอาการปวดท้อง ปวดเอวด้านหลังซึ่งเป็นตำแหน่งของไต
  • มีอาการปัสสาวะผิดปกติ แลดูคล้ายกับอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เช่น ปัสสาวะบ่อย , ปัสสาวะแสบขัด และปัสสาวะมีเลือดปน เป็นต้น
  • ปัสสาวะไม่ออกหรือออกกะปริดกะปรอย
  • มีกรวดทรายปนออกมากับปัสสาวะ
  • มีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ทำให้มีไข้ร่วมด้วย

เมื่อแพทย์ตรวจวินิจฉัยจนแน่ใจแล้วว่า พบนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ แพทย์ก็จะเป็นผู้พิจารณาว่าผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาด้วยการสลายนิ่ว ได้หรือไม่ด้วยการพิจารณาปัจจัยหลายประการนำมาประกอบกัน เช่น ตำแหน่งและขนาดของนิ่ว , ความแข็งของนิ่ว , การอักเสบของไต ตลอดจนสภาพร่างกายของผู้ป่วยว่าเขาสามารถรับคลื่นกระแทกจากการรักษาได้มากน้อยเพียงใด

Leave a Reply