waterloohealthcare.org เครื่อง Ultrasound คืออะไรและทำอะไรได้บ้าง – เครื่องมือการแพทย์ที่ใช้ในห้องฉุกเฉิน

เครื่อง Ultrasound คืออะไรและทำอะไรได้บ้าง

เครื่อง Ultrasound ใช้ในการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อถ่ายภาพอวัยวะหรือชิ้นส่วนภายในร่างกาย แน่นอนว่าหลายคนๆ มักคุ้นชินว่าการตรวจ Ultrasound นั้น เป็นการตรวจเพื่อดูทารกในครรภ์ แต่ความจริงแล้ว เรายังสามารถใช้ Ultrasound ในการตรวจวินิจฉัยโรคอื่นๆ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ศัลยแพทย์เห็นภาพร่างกายตอนกำลังผ่าตัดได้อีกด้วย การตรวจด้วยเครื่อง Ultrasound ไม่ส่งผลอันตรายใดๆแก่ร่างกาย อันเนื่องมาจากการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง

การตรวจด้วยเครื่อง Ultrasound แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

การใช้เครื่อง Ultrasound เพื่อการวินิจฉัย

เกิดจากการใช้คลื่นเสียง สร้างภาพอวัยวะภายในร่างกาย เพื่อนำมาใช้ในการวินิจฉัยถึงโรคหรือปัญหาต่างๆที่ไม่อาจมองเห็นจากภายนอกได้ โดยภาพที่สร้างขึ้นจากเครื่อง Ultrasound เรียกว่า sonograms

ขั้นตอนการตรวจ คือ คุณจะต้องนอนอยู่บนโต๊ะ แพทย์จะทำการทาเจลบนผิวหนังบริเวณที่จะทำการตรวจ เจลจะเป็นตัวช่วยส่งคลื่นเสียงผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้ดียิ่ง­ขึ้น ต่อจากนั้นจะมีการใช้เครื่องมือ Transducer วางลงบนผิวหนังบริเวณที่มีการทาเจลไว้ โดย Transducer จะทำการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงกว่า มากกว่า 20 KHz เข้าไปสะท้อนเนื้อเยื่อรวมทั้งอวัยวะทั้งหลายกลับมา ก่อนจะทำการวิเคราะห์พร้อมแปลงออกมากลายเป็นภาพบนหน้าจอ

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่อง Ultrasound ตรวจภายในร่างกายได้เช่นกัน เช่น นำ transducer สอดเข้าไปทางทวารหนักของผู้ชาย เพื่อฉายต่อมลูกหมากออกมาทางหน้าจอ หรือ ใช้เครื่อง Ultrasound ตรวจช่องคลอด โดยการนำ transducer สอดเข้าไปทางช่องคลอด เพื่อฉายให้เห็นถึงอวัยวะสืบพันธุ์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

การตรวจด้วยเครื่อง Ultrasound เพื่อการวินิจฉัย

 • ทำการประเมิน พร้อมหาสาเหตุของอาการปวด , บวม และการติดเชื้อ
 • ตรวจโรคหัวใจ
 • ตรวจหาเนื้องอก
 • ตรวจหาปัญหาการไหลเวียนของหลอดเลือด เช่น อาการหลอดเลือดตีบหรือมีลิ่มเลือด เป็นต้น
 • ช่วยในการทำหัตถการที่อันตราย เช่น การใช้เข็มเจาะตัดชิ้นเนื้อ เป็นต้น
 • ใช้ตรวจสมองของทารกแรกเกิด

การใช้เครื่อง Ultrasound เพื่อการรักษา

วิธีนี้เป็นการใช้เครื่อง Ultrasound เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือทำลายเนื้อเยื่อ สามารถใช้ได้อย่างหลากหลาย เช่น

 • ช่วยสลายนิ่วในไตขนาดใหญ่
 • ทำลายเนื้องอกในมดลูกแต่เนื้องอกนั้นต้องไม่ใช่มะเร็ง
 • ทำความสะอาดฟัน
 • สลายต้อกระจก
 • ช่วยในการทำกายภาพบำบัด ยกตัวอย่างเช่น ช่วยยืดกล้ามเนื้อ , เส้นเอ็น อันมาจากโรคเอ็นอักเสบ เป็นต้น
 • การรักษาเนื้องอกและถุงน้ำ
 • ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูก เพื่อทำการรักษาภาวะกระดูกหัก
 • ช่วยตัดเนื้อเยื่อระหว่างทำการผ่าตัด
 • ใช้หยุดเลือดระหว่างทำการผ่าตัด
 • การใช้เครื่อง Ultrasound ยังสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยชี้ตำแหน่งระหว่างการให้ยาในเนื้อเยื่อบางชนิดได้อีกด้วย

You may also like...