waterloohealthcare.org เครื่องมือแพทย์ – เครื่องมือการแพทย์ที่ใช้ในห้องฉุกเฉิน

Category: เครื่องมือแพทย์

จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีใบอนุญาตอะไรบ้างและมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีใบอนุญาตอะไรบ้างและมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

‘เครื่องมือแพทย์’ คือ เครื่องมือ , เครื่องใช้ , เครื่องกล รวมถึงวัตถุซึ่งใช้สอดใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ รวมทั้งน้ำยาอันใช้ในการตรวจ ภายในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ , ซอฟต์แวร์ รวมถึงวัตถุอื่นใดก็ตาม ซึ่งผู้ผลิตมีจุดมุ่งหมายนำไปใช้เฉพาะสำหรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ว่าจะใช้อย่างลำพัง หรือใช้ร่วมกันรวมทั้งใช้ประกอบกับสิ่งอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำใด ดังต่อไปนี้… ประกอบโรคศิลปะ , วิชาชีพเวชกรรม , วิชาชีพ , พยาบาล , ผดุงครรภ์ , วิชาชีพทันตกรรม , วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ , วิชาชีพกายภาพบำบัด รวมทั้งประกอบวิชาชีพสัตว์แพทย์...

อุปกรณ์ในการตรวจวัดคลื่นหัวใจคืออะไรและมีหลักการทำงานเป็นแบบไหน

อุปกรณ์ในการตรวจวัดคลื่นหัวใจคืออะไรและมีหลักการทำงานเป็นแบบไหน

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือ ECG , EKG เป็นการตรวจเพื่อนำมาวินิจฉัยโรคหัวใจในขั้นต้น การตรวจในขั้นนี้เป็นการตรวจเพิ่มเติมจากการซักประวัติ และการตรวจร่างกายที่ใช้หูฟัง โดยการวินิจฉัยดังกล่าวเพื่อช่วยแพทย์ทำการประเมินโรคหัวใจในเบื้องต้นนั่นเอง การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการตรวจแบบง่ายๆ ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากนัก อีกทั้งเครื่องตรวจก็มีราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ ผู้ช่วยแพทย์สามารถทำการตรวจได้ แต่อย่างไรก็ตามแพทย์จะเป็นผู้แปลผลตรวจ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพง ทำให้เป็นการตรวจที่ให้บริการได้ทุกโรงพยาบาล เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Electrocardiography เป็นเครื่องที่ใช้ในการตรวจทางการแพทย์อย่างหนึ่ง เพื่อใช้ดูคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ ในช่วงระยะเวลาอันจำกัด จากการรับสัญญาณผ่านขั้วไฟฟ้าซึ่งแปะอยู่บนผิวหนังบริเวณหน้าอก รวมทั้งทำการจดบันทึก พร้อมแสดงบนจอภาพ การตรวจในลักษณะนี้เป็นการตรวจภายนอก ไม่ต้องเจาะทะลุผิวหนังหรือมีการใส่อุปกรณ์ใดๆเข้าไปภายในร่างกาย ไม่เจ็บ อีกทั้งการบันทึก Electrocardiography ยังทำได้จากภายนอกร่างกายอีกด้วย คลื่นไฟฟ้าหัวใจของมนุษย์ จะนำมาใช้ในการวัดระบบในการดูคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ...

เครื่อง Ultrasound คืออะไรและทำอะไรได้บ้าง

เครื่อง Ultrasound คืออะไรและทำอะไรได้บ้าง

เครื่อง Ultrasound ใช้ในการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อถ่ายภาพอวัยวะหรือชิ้นส่วนภายในร่างกาย แน่นอนว่าหลายคนๆ มักคุ้นชินว่าการตรวจ Ultrasound นั้น เป็นการตรวจเพื่อดูทารกในครรภ์ แต่ความจริงแล้ว เรายังสามารถใช้ Ultrasound ในการตรวจวินิจฉัยโรคอื่นๆ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ศัลยแพทย์เห็นภาพร่างกายตอนกำลังผ่าตัดได้อีกด้วย การตรวจด้วยเครื่อง Ultrasound ไม่ส่งผลอันตรายใดๆแก่ร่างกาย อันเนื่องมาจากการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจด้วยเครื่อง Ultrasound แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การใช้เครื่อง Ultrasound เพื่อการวินิจฉัย เกิดจากการใช้คลื่นเสียง สร้างภาพอวัยวะภายในร่างกาย เพื่อนำมาใช้ในการวินิจฉัยถึงโรคหรือปัญหาต่างๆที่ไม่อาจมองเห็นจากภายนอกได้ โดยภาพที่สร้างขึ้นจากเครื่อง Ultrasound เรียกว่า...

102147

เลือกรถเข็นผู้ป่วยอย่างไรให้เหมาะสม

 อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนึ่งที่จะสามารถเอาไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆ ได้ง่ายนั่นก็คือ รถเข็นผู้ป่วย ซึ่งลักษณะของรถเข็นผู้ป่วยแต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยในการเลือกซื้อหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นราคา คุณภาพ สภาพการป่วย และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ทั้งนี้การจะเลือกรถเข็นผู้ป่วยให้เหมาะสมก็ควรมีหลักที่ดีในการเลือกเพื่อเวลาได้รถเข็นมาใช้งานแล้วจะได้ตรงตามความต้องการของผู้ที่ซื้อและผู้ที่ใช้งานด้วย เทคนิคการเลือกรถเข็นผู้ป่วยให้เหมาะสม เลือกจากผู้ที่จะต้องใช้งานจริง – แน่นอนว่าการเลือกซื้อรถเข็นผู้ป่วยมาใช้งานย่อมต้องเอามาให้ผู้ที่มีอาการป่วยเป็นผู้ใช้งานอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งแรกในการจะเลือกรถเข็นเหล่านี้ก็คือต้องดูสภาพของผู้ป่วยด้วยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เหมาะกับการนำเอารถเข็นประเภทไหนมาใช้งาน เพื่อที่ว่าเวลาใช้งานไปแล้วผู้ป่วยเองก็จะได้ใช้งานได้ตรงกับประเภทอาการป่วยของตนเองได้ดีที่สุด ไม่เกิดปัญหาหรืออันตรายตามมาในภายหลัง มีขนาดพอดีตัวกับผู้ใช้งาน – การเลือกรถเข็นผู้ป่วยที่ดีเรื่องขนาดก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่น้อย เพราะว่าหากใช้รถเข็นที่มีขนาดเล็กเกินไปก็จะทำให้รู้สึกอึดอัด แต่ถ้าใหญ่เกินไปก็ทำให้รู้สึกไม่พอดีตัวสามารถเกิดอันตรายขึ้นได้อีกด้วย ขนาดที่ดีควรมีช่องว่างเหลือให้ผู้ป่วยข้างละ 1 นิ้ว ระดับของที่รองนั่งก็ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป ควรเลือกรถเข็นที่มีน้ำหนักเบา – เทคนิคอีกอย่างในการเลือกรถเข็นสำหรับผู้ป่วยก็คือ ควรเลือกรถเข็นที่มีน้ำหนักเบา เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายของผู้ป่วย รวมถึงในช่วงที่ผู้ป่วยไม่ได้นั่งอยู่บนรถเข็นก็จะได้เอาไปเก็บหรือเข็นไปทำอย่างอื่นได้ง่ายกว่า มีความแข็งแรง...

254587

รถเข็นทางการแพทย์มีแบบไหนบ้าง

 ปกติเวลาที่เราเห็นรถเข็นผู้ป่วยโดยทั่วไปเราก็จะรับรู้ได้ว่านี่เป็นรถเข็นสำหรับคนป่วยประเภทหนึ่ง ซึ่งถ้าหากมองให้ลึกลงไปในความเป็นจริงแล้วเราเองก็อาจไม่ได้ใส่ใจว่ารถเข็นที่ว่านี้เป็นรถเข็นประเภทไหนกันแน่ เมื่อพูดกันทางการแพทย์รถเข็นผู้ป่วยเองก็มีอยู่ด้วยกันค่อนข้างหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของผู้ป่วยแต่ละประเภทว่าจำเป็นต้องเลือกใช้รถเข็นแบบไหน แต่ถึงกระนั้นจุดประสงค์หลักของการใช้งานรถเข็นเหล่านี้ก็เพื่อต้องการทำให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นเรื่องที่สะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก หรือไม่วุ่นวายจนกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากทำ ประเภทของรถเข็นทางการแพทย์ รถเข็นคนไข้เอนกประสงค์ – รถเข็นประเภทนี้จะเป็นรถเข็นผู้ป่วยที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่มีจัดเอาไว้ให้สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ลักาณะก็จะเป็นรถเข็น 2 ล้อ ขนาดพอดีตัว มีที่รองแขน รองขา ไม่สามารถพับเก็บได้ เมื่อใช้งานแล้วก็ต้องล็อกขาแล้วเก็บไว้แบบนั้นเลย รถเข็นแบบพับเก็บได้ – เป็นรถเข็นที่จะมีลักษณะใกล้เคียงกับรถเข็นคนไข้เอนกประสงค์แต่ความพิเศษมากกว่าก็คือรถเข็นประเภทนี้จะสามารถพับเบาะตรงกลางให้เก็บได้ ซึ่งนั่นเหมาะกับการนำมาใช้งานภายในบ้านที่ต้องการพื้นที่ในการเก็บมิดชิด ไม่เกะกะ แต่เมื่อนำไปใช้เดินทางก็อาจจะดูลำบากบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร รถเข็นปรับเอนนอน – เป็นรถเข็นที่คล้ายกับ 2 แบบแรกขึ้นอยู่ที่ว่าจะเลือกซ้อแบบธรรมดาหรือพับเก็บได้ ทว่าความพิเศษก็คือจะเหมาะกับผู้ป่วยบางประเภทที่ต้องปรับเอนนอน หรือไม่สามารถนั่งแบบหลังตรงปกติได้เหมือนคนทั่วไป รถเข็นสำหรับนั่งถ่ายหรือนอนถ่าย – เป็นรถเข็นที่เอาไว้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลยแม้แต่เรื่องของการขับถ่าย...

วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์มีดฝ่าตัดอย่างสะอาดและปลอดเชื้อ

            การดูแลรักษาสิ่งของใช้ผ่าตัดนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะจะนำอะไรลงไปผ่าตัดนั้นเราต้องมั่นใจว่ามันไม่มีเชื้อโรคนั้นเอง เพราะถ้าสิ่งของชิ้นนั้นลงไปผ่าแล้วไม่มีความสะอาดเลยก็จะเป็นตัวนำโรคเข้าไปอีก ซึ่งคนไข้ก็จะติดเชื้อเพิ่มขึ้นนั้นเอง ซึ่งต้องใส่ใจอย่างมากในดูแลมีดผ่าตัด เพราะในวันๆหนึ่งเราได้ทำการผ่าตัดคนไข้หลายเคสด้วยกัน โดยอุปกรณ์แต่ละอย่างนั้นต้องปลอดภัยอย่างมากในการใช้ผ่าตัด จึงต้องเห็นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเสี่ยงต่อชีวิตของคนไข้เอง โดยที่จะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่นำมาผ่าตัดนั้น มีความเงาสวยดูใหม่อยู่เสมอ ว่าต้องใช่เครื่องมือผ่าตัดนั้น เครื่องมือของเราจะต้องได้รับการตรวจสอบเชื้อแล้วว่าสะอาดพอไหม จะได้รับการฆ่าเชื้อโรคต่างๆแล้วนั้นเอง จึงจะนำมาเข้ารับการผ่าตัดได้

Respirator

เครื่องช่วยหายใจสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในห้องฉุกเฉิน

เครื่องช่วยหายใจถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างมาก ในวงการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้สามารถหายใจเองหรือผู้ป่วยที่หายได้แต่ยังติดขัดและยังไม่เป็นปกติ หลายคนก็อาจจะเคยเห็นตามโรงพยาบาลกันมาบ้างแล้ว อาจจะคิดว่าเครื่องช่วยหายใจทำอะไรได้ไม่มากแค่ช่วยหายใจสะดวกเฉยๆ วันนี้เราก็อยากจะให้คนทั่วไปได้รู้ให้ลึกมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องช่วยหายใจ   เครื่องช่วยหายใจมีหลายชนิด แต่ล่ะชนิดก็จะมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยส่วนหลักๆ ดังนี้   ส่วนที่ใช้ปรับตั้งค่า   Tida Volume ; VT Respiratory Rate ; RR Peak Inspiratory Flow ; PIF I : E ratio; Inspiratory: Expiratory ratio...

Electric patient beds

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าทันสมัยและฟังก์ชั่นมากมาย

ที่สุดของความสบายขนาดพักผ่อนเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น ล้อ ABS  พื้นเตียงเป็นเหล็กแนวขวาง สามารถที่จะสไลด์หัวท้ายได้มีชุดเบะให้ มีชุดเครื่องนอน และไม้เท้าที่สามารถพับเก็บได้ รูปทรงเตียงมีลักษณะที่ทันสมัยใช้ง่ายทนทานไม่แพ้กับรุ่นๆก่อนเป็นแบบหมุนปรับระดับ โครงสร้างเตียงทำจาเหล็กพ่นสีฝุ่นอีบล็อกซีที่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นสนิม   หัวท้ายเป็นพลาสติกขึ้นรูปมนโค้ง ABS ที่สามารถถอดเก็บเข้าออกได้มีความแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานนาน มีมอเตอร์ควบคุมการทำงานที่ได้มาตรฐานระดับโลก CE ป้องกันน้ำ ที่มีความพิเศษเพราะสามารถใช้รวมกับไฟบ้าน 220 v 50 Hz ได้ ที่นอนหุ้มหนังเทียม pvc ที่ทำมาจากยางพาราอย่างดีผสมกับโพลียูรีเทน เตียงมีขนาด 4 ตอนที่สามารถปรับได้หลายระดับตามขนาดของเตียง

เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ มือหมุน ปรับระดับได้มากกว่าตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ มือหมุน หัวลายไม้มีความส่วนงาม พื้นเตียงเป็นเหล็กคุณภาพสูงแนวขวางเป็นที่นิยม ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการปรับเตียงถึงไฟดับก็ยังใช้งานได้หมุนง่ายไม่ต้องออกแรงมาก การทำงานไม่ซับซ้อนญาติผู้ป่วยสามารถปรับด้วยตัวเองได้มีความแข็งแรงทนทานสูงอายุการใช้งานนาน ขนาดเตียง(กว้าง*ยาว*สูง) 90x200x45-70 เซนติเมตร เหมาะสำหรับสรีระของคนไทยสามารถนอนได้สบายสำหรับผู้ป่วยที่นอนดิ้นก็ไม่ต้องกลัวตกเตียงเพราะมีแผงเหล็กกันไม่ให้ตกเตียงที่สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ พื้นเตียงสามารถแบ่งออกมาได้ เพราะเป็นเหล็กแนวขวางมีความยาว 4 เซนติเมตร เตียงมีความกว้าง 0x75 , 90×23 , 90×23 , 90×65 มือหมุนทำมาจากเห็นที่ชุบโครเมียมแบบผับเก็บได้ง่ายมีสปริงฝั่งข้างใน ใช้งานได้ง่าย หัวท้ายออกแบบได้อย่างสวยงามเพราะทำจากไม้โฟมิก้าลายหันท้ายป้องก้นด้วยท่อเหล็กกลมเพื่อความแข็งแรงของการใช้งาน

อุปกรณ์ทางการแพทย์กล้องเอ็นโดสโคปมีความสำคัญอย่างไร

ปัญหาของโรคปวดหลังก็เกิดจากหลายสาเหตุซึ่งเกิดมาจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและโรคโพรงประสาทตีบแคบ สามารถที่จะบรรเทาอาการนี้ได้ด้วยการ ทานบาแก่อักเสบ ทำกายภาพบำบัด พักผ่อนให้เพียงพอ สำหรับผู้ปวดที่ไม่มีอาการตอบสนอง ต้องับการผ่านตัด ซึ่งกล้องเอ็นโดสโคปจะเข้ามามีบทความสำคัญในการใช้ในการผ่าตัดเป็นรุ่นใหม่ที่พึ่งเข้ามาใช้และสามารถลดความกว้างของปาดแผลให้เล็กลงป้องกันการเจ็บปวดของผิวหนังบริเวณรอบปาดแผล เข้าถึงจุดที่เกิดปัญหาได้ตรงจุดและลดอาการเจ็บปวดของผู้ป่วยได้ การผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยการผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ศัลยแพทย์ต้องตัดเลาะเนื้อเยื่อส่วนที่ดีเพื่อเปิดทางเข้าไปตัดหมอนรองกระดูกที่ทับเส้นประสาท ด้วยการผ่าตัดแบบที่ได้มาตรฐานโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ กล้องเอ็นโดสโคปสามารถที่จะผ่าตัดแผลที่มีขนาดเล็กมากที่มีขาดเล็กกว่านิ้วของท่านเสียอีก ลักษณะเป็นท่องเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.9 ตรงส่วนปลายจะมีเลนส์ติดอยู่ซึ่งมีความโค้งเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ภายในอุปกรณ์ยังมีใยแก้วที่นำแสงเพื่อจะให้มองเห็นข้างในรอบข้างได้ขัดเจนยิ่งขึ้น และยังมีท่องส่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการลำเลียงน้ำที่จำเป็นต่อการผ่าตัดอีกด้วย ซึ่งอาการสำหรับคนที่ผ่าตัดด้วยเครื่องมือนี้จะดีกว่าเครื่องมืออื่นยกตัวอย่าง เช่น ผู้ป่วยสามารถฟื้นจากอการผ่าตัดได้เร็ว สามารถที่จะกลับบ้านได้ภายใน 1 วัน ลดการทำความเสียหายต่อเนื้อผิวที่ดี เพราะแผลที่ผ่าตัดเล็กลง อาการเจ็บแผลผ่าตัดลดลง มีความเสี่ยงในการติดเชื้อลดต่ำลง