×

เราสามารถจัดส่งเครื่องมือแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือใหญ่และเครื่องมือเล็กเรามีคนขับรถที่มีประสบการณ์สูง ชำนาญเส้นทางแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี พร้อมให้บริการ ถ้าในกรุงเทพที่รถติดๆ เราก็มีแมสเซนเจอร์คอยให้บริการด้วย