×

ทางบริษัทของเราให้บริการนำเข้าตัวยาต่างๆ จากต่างประเทศมามากกว่า 5 ปี มั่นใจได้ว่าเราทำตามกฎหมายของกรมอาหารและยาในทุกเรื่อง เรานำเข้ามาจากสถานที่ชั้นนำในหลายๆ ทวีป เพื่อให้ได้ความสะอาดและมาตรฐานที่ดีที่สุดสำหรับโรงพยาบาล