×

เรามีการรับประกันสินค้าทุกชิ้น เครื่องมือแพทย์แต่ละอย่างจะมีการรับประกันที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพและสถานประกอบการในต่างๆ ประเทศนั้น เราจะคอยดูแลอย่างถึงที่สุด จนหมดการรับประกันและยังสามารถเรียกใช้บริการซ่อมได้อีกด้วย