×

เรามีใบรับรองการจดประกอบเครื่องมือแพทย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกกฎหมาย เรามีเครื่องมือที่ทันสมัยจากสถานประกอบชั้นนำในต่างประเทศ สามารถนำเข้ามาประกอบได้ โรงพยาบาลจะได้รับเครื่องมือที่ราคาประหยัดและคุ้มค่า เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต