×

เราสามารถจัดหารถพยาบาลที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพสูงให้กับโรงพยาบาลได้ สามารถจัดหาตามที่คุณทรัพย์ในแต่ล่ะโรงพยาบาลจะมีให้เราได้ เรามีทั้งรถสไตล์ยุโรปและเอเชียให้เลือก เพื่อให้เหมาะต่อความต้องการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแพทย์ให้ได้มากที่สุด