×

เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญที่แพทย์ต้องใช้ ถ้าเกิดนำเข้าเครืองมือผ่าตัดที่ไม่ได้รับมาตรฐานมากพออาจจะเกิดผลเสียกับคนไข้ได้ นั่นหมายถึงชีวิตของคนไข้เลย เราจึงนำเข้าเครื่องมือผ่าตัดจากสถานที่ชั้นนำทางการแพทย์ในยุโรป