×

เรายินดีให้การปรึกษาในเรื่องของการเลือกซื้อเครื่องมือแพทย์เข้าไปไว้ประจำในโรงพยาบาลและคลีนิก สามารถเลือกเครื่องมือแพทย์ได้ตามงบประมาณที่โรงพยาบาลมี  ทำให้โรงพยาบาลได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ให้มากที่สุด